Det Danske AI-løfte

AI skal udvikles til samfundets bedste
Afgiv dit løfte

Forandringen er allerede i gang

På linje med opdagelsen af elektricitet, atomenergi og opfindelsen af dampmaskinen er kunstig intelligens, eller AI (artificial intelligence), en teknologi, som kommer til at påvirke alle dele af samfundet på godt og ondt.

Intelligens med en ufattelig kapacitet, som er tilgængelig overalt og for alle, kommer til at ændre den måde, vi udfører alle funktioner i alle typer af organisationer. Alle steder, lige fra banker til børnehaver, vil mærke denne forandring, og det vil ske hurtigere, end de fleste forestiller sig. Forandringen er allerede i gang.

For at sikre, at samfundet får mest muligt ud af teknologien og styrer uden om farer såsom utilsigtede bias i algoritmer, manipulerende systemer og manglende gennemsigtighed i beslutningsprocesser, er det nødvendigt med retningslinjer, som individer, virksomheder og offentlige organisationer bør følge. Sammen har en gruppe af de førende AI-virksomheder i Danmark derfor udformet dette danske AI-løfte:

Det Danske AI-løfte

AI-løsninger skal udvikles til samfundets bedste
AI-løsninger må ikke udvikles til at skabe afhængigheder, anspore til konflikt, undertrykkelse eller manipulation af adfærd og holdninger. AI-løsninger skal designes og integreres med langsigtet bæredygtighed for øje.

Viden om AI skal være tilgængelig for alle
Udviklere, beslutningstagere, myndigheder, investorer og andre, der arbejder med AI-løsninger, skal tage ansvar for at udbrede viden og indsigter om kunstig intelligens, så alle kan forstå de muligheder og udfordringer, som teknologien skaber.

AI-løsninger skal være transparente i funktion og opbygning
De anbefalinger og beslutninger, som modellerne genererer og træffer, skal kunne revideres af tredjepart. Det skal være transparent og kunne dokumenteres, hvordan AI-løsninger fungerer og konkluderer.

AI-løsninger skal have bestået tests, være verificeret og kunne modstå systematiske og velinformerede angreb
Efterhånden som AI-løsninger vinder stadig større indpas overalt i samfundet, hvor de styrer og optimerer en lang række processer, vil de i stigende grad blive et mål for hackere og andre aktører med ondsindede intentioner. Derfor skal it-sikkerheden i forbindelse med AI-løsninger være høj og tænkes ind fra start i design-, udviklings- og testfasen samt i forbindelse med vedligehold.

Bias i AI-løsninger skal dokumenteres
Bias, som ligger i AI-løsningerne, og de data den kunstige intelligens lærer af, skal dokumenteres. Det gælder blandt andet sociale, økonomiske, køns- og racemæssige bias. Anvendelsen af AI-løsninger skal modvirke kendte fordomme og bias.

Når AI-baserede systemer anvendes til at tage beslutninger om liv og død, skal retningslinjerne for beslutningerne på forhånd være dokumenterede og diskuterede
AI-løsninger skal styrke den menneskelige beslutningskraft og ikke være egenrådig i beslutninger om liv og død. Dette gælder bl.a. i forhold til våbensystemer og sygdomsbehandling. I tilfælde hvor AI-løsningen selv vil skulle træffe en beslutning, f.eks. når en selvkørende bil på et splitsekund skal vælge hvem eller hvad, den er tvunget til at køre ind i og derfor ikke kan nå at spørge et menneske, skal retningslinjerne for beslutningen på forhånd være dokumenterede og diskuterede.

Udformning og brug af AI-løsninger skal tage højde for asymmetrisk information mellem parter
Virksomheder og myndigheder skal ved udformning og brug af AI-løsninger være ekstra opmærksomme på situationer, som er karakteriseret af asymmetrisk information, dvs. situationer hvor én part besidder adgang til mere data og dermed viden end modparten, da der i disse situationer er øget risiko for misbrug af magt. Eksempler på forhold med asymmetrisk information kunne være forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder, mellem virksomhed og kunder eller mellem offentlig myndighed og borger.

Vi støtter Det Danske AI-Løfte

Jeg støtter Det Danske AI-Løfte

Jeg mener, at Danmark bør gå forrest og vise resten af verden, hvordan man kan bruge kunstig intelligens og andre nye teknologier etisk forsvarligt. Derfor bakker jeg op om Det Danske AI-Løfte og opfordrer danske virksomheder, offentlige myndigheder, non-profit organisationer, og hvem der ellers arbejder med at udvikle løsninger baseret på kunstig intelligens, til at underskrive løftet.

9 + 6 =

Det Danske AI-Løfte

Vi vil gerne have resten af Danmark med, og vi opfordrer derfor alle interesserede parter til at slutte om op Det Danske AI-Løfte.

Kontakt os

CVR no. 25 57 81 98

KPMG P/S
Dampfærgevej 28
2100 København Ø
+45 7070 7760

Privatlivspolitik

© 2020 KPMG P/S, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.
For more detail about the structure of the KPMG global organisation, please visit https://home.kpmg/governance